Service

 

ICS udfører service og vedligeholdelse på alle typer køleanlæg og foretager lovpligtige eftersyn i henhold til de gældende regler.

Med en serviceaftale opnår kunden de største energibesparelser, da ICS sikrer, at anlægget altid kører optimalt.