Controlled Atmosphere

 

Kontrolleret atmosfæresystem anvendes indenfor frugt- og grøntlagring. Systemet regulerer temperaturen, fugtigheden og koncentrationen af oxygen, carbon dioxid og nitrogen for at forlænge lagringstiden.

ICS designer og installerer disse anlæg, så frugt og grønt opnår den længste lagringstid med den bedst mulige kvalitet til følge.