Komfortløsninger

 

ICS tilbyder en lang række forskellige mellemstore komfortløsninger til eksempelvis administrationsbygninger, serverrum, sygehuse, universiteter samt til industrielle applikationer og ferskvarelagre. 

ICS sørger for, at installationen af nyt køleanlæg overholder de gældende love og bestemmelser på området.