Marselisborgcentrets logo
MarselisborgCentret
Rehabilitering
ICF
Nyheder
Forskning & Udvikling
Kompetenceudvikling
Arrangementer
Kontakt os
_layout_spacer
Søg på sitet
Fagligt nyhedsbrev
Publikationer
Litteratur links
Tilgængelighed
In English
_layout_spacer

Printvenlig version


Publikationer

MarselisborgCentret udvikler, opsamler og formidler viden. Frugten af den viden ender ofte i publikationer. Flere af disse kan gratis downloades på nedenstående links. Det er også muligt at bestille nogle af publikationerne enten her på siden eller via Inger.Hornbech@stab.rm.dk.

 

Brochure om rehabiliteringsbegrebet

Dansk - Deutch - English

Download brochure om rehabiliteringsbegrebet

 

 

 
En snack! Jamen, det er jo frugt...
-Et antropologisk studie af børn og unges valg af en alternativ snack

Download rapporten her

Evaluering af rehabiliteringsindsatsen overfor borgere med kronisk i Brønderslev Kommune 2012

Download rapporten her

Det gode sammenhængende rehabiliteringsforløb

MarselisborgCentret og Brønderslev-Dronninglund Kommune har i samarbejde udviklet en model for ”Det gode rehabiliteringsforløb for borgere med KOL eller type 2-diabetes”.

 Download rapporten her

Modellens værktøjer - Det gode sammenhængende rehabiliteringsforløb 

 

Download modellens værktøjer her

 

 

 
Det gode rehabiliteringsforløb

 - sammenhæng borgerdeltagelse og sund fornuft. Tilbud om en målrettet model for  "Det Gode Rehabiliteringsforløb"

 Download brochure her

 

 

Rehabilitering

Introduktion, undervisning og konsulentbistand

 Download brochure her

 

 

 
Kommunal rehabilitering

En introduktion til projektet "Det gode sammenhængende rehabiliteringsforløb - for borgere med KOL og type 2-diabetes i Brønderslev Kommune" 

Download introduktion til projektet her

 
Socialmedicinsk samtale og fysisk træning

– et projekt om kræftrehabilitering i Odense Kommune.

Denne rapport er udarbejdet med baggrund i et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde omkring bryst- eller underlivskræft opererede kvinder i den erhvervsaktive alder i Odense Kommune. Du kan downloade rapporten her

Rapporten kan bestilles hos Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Odense Kommune.

 

Audit af genoptræningsplaner i RM

Denne rapport er udgivet af Region Midtjylland i 2010. Materialet i audit er opgjort af en arbejdsgruppe nedsat af Regionalt Sundhedssamarbejde, og rapporten er udarbejdet af MarselisborgCentret, Center for Folkesundhed, Århus.

Download rapporten her

Kræftrehabilitering:

 
Rehabilitering hos borgere med kræft

Et projekt- og udviklingssamarbejde om rehabilitering ved kræft hos borgere i den erhvervsaktive alder i Herning, Randers, Skive og Viborg kommuner i samarbejde med MarselisborgCentret

 

 

 

Brugerinddragelse i rehabilitering:

Brugerindddragelse i rehabilitering
En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv.
Ph.d.-afhandling

Download afhandlingen her

 

Integrator

Erfaringer med integration af mennesker med nedsat funktionsevne på arbejdsmarkedet

 Bestil Integrator her

 

Forløbsprogram - Ryg:

Evaluering af "Udvidet fysioterapeutisk rygudredning" i Region Midtjylland.

Download rapporten her

Lænderygsmerter - litteraturstudie af bedste viden på området
Download rapporten her

 

 

Funktionsevne hos børn med cerebral parese - Kortlagt vha. af ICF-CY og PEDI. Et udviklingsprojekt

Download rapporten her

 

ICF og ICF-CY - en dansk vejledning til brug i praksis

Nedenfor findes den opdaterede ICF-vejledning fra 2011: 

Klik her for at downloade den nye ICF-vejledning
Klik her for at downloade bilagsoversigten til ICF-vejledningen i PDF
Klik her for at downloade bilagsoversigten til ICF-vejledningen i Word

 
 

 

 

ICF

Tilbud om rådgivning og projektvejledning m.m.

 Download brochure om ICF

 
 
 
ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde

- omkring patienter med kroniske lænderygsmerter 

Download rapporten her

Bestil rapporten her - Off. organisation

Bestil rapporten her - Priv. organisation

Bestil rapporten her - Privat person

Bilag: ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde

- omkring patienter med kroniske lænderygsmerter

 Download bilag her

 

 

 

 

Unge med vedvarende fysisk funktionsnedsættelse

- Ideskitse til brug af ICF

 Download Ideskitsen her

 

 

 
RESEARCH

The use of "International Classification of functioning, disability and health" (ICF) in Danish rehabilitation

 Download the RESEARCH in PDF

 
 
Leonardo internship report

Application and use of the international classification of functioning, disablity and health (ICF) in rehabilitation practice and research

 Download Application her

Download Tabellerne her

 

 

På vej videre - udvikling i indsatsen for børn med hjerneskade

Bogen skal markere at trænings- , behandlings- og den pædagogiske indsats er på vej videre. 

Download bogen her 

 

Temahæfte: Nye indsatser - Ny viden

Udviklingesprojekt til intensivering af optræningsindsatsen for børn med medfødt eller erhvervet hjerneskade. Vidensopsamling af det konkrete udviklingsarbejde i kommunerne

 Download temahæftet her

 

 

 
Faglig pixi: Nye indsatser - ny viden

Kort introduktion til de resultater der er opnået i udviklingsprojekter til intensivering af indsatsen overfor børn med medfødt eller erhvervet hjerneskade.

Download faglig pixi her

 

 
Hjemmetræning af børn med hjerneskade

Evaluering af forsøgsordning efter Servicelovens § 138 for forældre, der træner et barn med hjernskade i hjemmet

 Download rapporten her

 

 
 
Ny indsigt - ny indsats

Udviklingsprojekt til intensivering af optræningsindsatsen for børn med medfødt hjerneskade. Hvordan opleves indsatsen i forhold til børn med forskellige former for funktionsnedsættelse af forældre og fagpersoner

 Download rapporten her

 

 

 

Intensivering af indsatsen overfor børn med hjerneskade

Tilbud om rådgivning og sparring m.m.

 Download brochuren her

 
Rapport: ETIBA

En forskningsbaseret evaluering af rehabiliterings- og træningsindsatsen for børn med autisme, herunder evaluering af behandlingsmetoden ABA (Applied Behavior Analysis)

Download rapporten her

Bestil rapporten her - Off. organisationer

Bestil rapporten her - Priv. organisationer

Bestil rapporten her - Privat person
Afsluttende rapport for projekt ForSpring

- et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse

 Download rapporten her

Bestil rapporten her - off. organisation

Bestil rapporten her - Priv. organisation

Besilt rapporten her - Privat person

 

ForSprings rehabiliteringsmodel - for unge med nedsat funktionsniveau

Ønsket med modellen er at anvise en "god praksis" til gavn for kommuner m.fl., der arbejder med at støtte mennesker med funktionsnedsættelse i at få et mere selvstændigt liv

Download  Forsprings rehabiliteringsmodel her 

Bestil Modellen her - Off. organisation

Bestil Modellen her - Priv. organisation

Bestil Modellen her - Privat person

 

Fælles indsats - det virker

Inspirationsmateriale for forældre til børn med hjerneskade og tilknyttede fagpersoner

 Bestil informationsmaterialet her

 

 

Fælles indsats - det virker

CD-rom introduktion til værktøjerne

 Bestil CD- rom her

 

 

 

For at åbne PDF-filerne skal Adobe Acrobat Reader installeres. Klik på Adobe Acrobat Reader for at downloade en gratis dansk version.

 

 

 

MarselisborgCentret  P. P. Ørums Gade 11  DK - 8000 Århus C  Tlf.: (+45) 7841 4400   Fax: (+45) 7841 4459