Marselisborgcentrets logo
MarselisborgCentret
Rehabilitering
ICF
Nyheder
Forskning & Udvikling
Kompetenceudvikling
Arrangementer
Kontakt os
Forskning & Udvikling
Fællesfaciliteterne
_layout_spacer
Søg på sitet
Fagligt nyhedsbrev
Publikationer
Litteratur links
Tilgængelighed
In English
_layout_spacer

Printvenlig version


Kontakt os

Rehabilitering er målrettet og tidsbestemt for en borger med nedsat funktionsevne. Fysisk, psykisk og/eller socialt. Målet er, at borgeren får et selvstændigt og meningsfyldt liv. Derfor bliver rehabilitering baseret på hele borgerens livssituation og koordineret som en sammenhængende og vidensbaseret indsats. Et samarbejde mellem borger, pårørende og fagfolk.

 

Forsknings- og Udviklingsfunktionen

MarselisborgCentrets Forsknings- og Udviklingsfunktion er skabt til at fremme principperne om rehabilitering. Til formålet har centret en fast stab af erfarne praktikere og akademiske medarbejdere med ligelig repræsentation fra de sundheds-, samfunds- og humanvidenskabelige fagområder. Find medarbejderne i Forsknings- og Udviklingsfunktionen her 

Rehabiliteringsparkens organisationer

MarselisborgCentret er placeret i rehabiliteringsparken, der udover Forsknings- og Udviklingsfunktionen huser en række andre private og offentlige organisationer. I alt 20 organisationer og ca. 425 ansatte. Den grundlæggende idé er at udnytte forskellige erfaringer, ressourcer og kompetencer i arbejdet med rehabilitering. Det giver en samlet synergi-effekt, der gør den enkelte organisation stærkere. Find informationer om organisationerne her
 

Fællesfaciliteterne – kantine, svømmehal og konferencelokaler

Rehabiliteringsparken er præget af høje træer, brede buske og store, grønne plæner. Midt i ligger de gamle arkitektegnede pavilloner, suppleret af nyere bygninger. Der har parkens beboere en fælles kantine og moderne svømme, møde- og konferencefaciliteter, som også lejes ud til offentligheden. Tilsammen udgør disse funktioner Fællesfaciliteterne. Find medarbejderne i Fællesfaciliteterne her

Kontaktinformation

Klik på kortet for at forstørre oversigten over rehabiliteringsparken.

MarselisborgCentret

P. P. Ørumsgade 11, Byg. 8 

DK 8000 Århus C

Tlf: (+45) 78 41 44 00  

Fax: (+45) 78 41 44 59

Cvr. nr. 29 19 09 25

Send en e-mail til Forsknings- og Udviklingsfunktionen

Send en e-mail til Fællesfaciliteterne

Find vej

MarselisborgCentret  P. P. Ørums Gade 11  DK - 8000 Århus C  Tlf.: (+45) 7841 4400   Fax: (+45) 7841 4459