Marselisborgcentrets logo
MarselisborgCentret
Rehabilitering
ICF
ICF-nyheder
Klassifikationerne
ICF og -CY Vejledning
Tilbud om ICF & ICF-CY
ICF-arrangementer
Links
Nyheder
Forskning & Udvikling
Kompetenceudvikling
Arrangementer
Kontakt os
_layout_spacer
Søg på sitet
Fagligt nyhedsbrev
Publikationer
Litteratur links
Tilgængelighed
In English
_layout_spacer

Printvenlig version


Den danske ICF-hjemmeside

ICF – ”International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand” – er vedtaget af WHO's generalforsamling World Health Assembly. Hensigten er at imødekomme det stigende behov for en fælles og ensartet klassifikation af borgere med funktionsevnenedsættelse - på tværs af fag og sektorer. Samtidig skal ICF give mulighed for at identificere og beskrive konsekvenserne af funktionsevnenedsættelse og derved bidrage til en bedre anvendelse af samfundets ressourcer. På den baggrund forventes det, at der bliver stor aktivitet med hensyn til at få klassifikationen implementeret på rehabiliteringsområdet.

MarselisborgCentret har udarbejdet den danske ICF-vejledning for Sundhedsstyrelsen - og tidligere den danske oversættelse af WHO's "ICF - International Klassifikation af Funktionsevne, Funktionsevnenedsættelse og Helbredstilstand".

 

MarselisborgCentret  P. P. Ørums Gade 11  DK - 8000 Århus C  Tlf.: (+45) 7841 4400   Fax: (+45) 7841 4459