Marselisborgcentrets logo
MarselisborgCentret
Rehabilitering
ICF
Nyheder
Pressemeddelelser
Høringssvar
Nyhedsarkiv
Presserum
Forskning & Udvikling
Kompetenceudvikling
Arrangementer
Kontakt os
_layout_spacer
Søg på sitet
Fagligt nyhedsbrev
Publikationer
Litteratur links
Tilgængelighed
In English
_layout_spacer

Printvenlig version


Vidensforum for Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet

- Tilbud om fjerndeltagelse til arrangementer
Danske Patienter og MarselisborgCentret har indgået et samarbejde om fjerndeltagelse til sjællandske Vidensforum arrangementer i 2013. Fjernforbindelsen indebærer en tovejs videoforbindelse, hvormed jyske medlemmer af Vidensforum kan deltage til arrangementerne hos MarselisborgCentret i Aarhus. Vi har afprøvet fjerndeltagelse til to tidligere arrangementer i Vidensforum, hvor vi har fået positiv respons på trods af visse tekniske udfordringer, som vi forventer at udbedre til de kommende arrangementer.  

Der har været megen efterspørgsel efter fjerndeltagelse fra Vidensforums jyske medlemmer, og vi er derfor rigtig glade for at kunne tilbyde fjerndeltagelse i 2013. Vi håber, I vil støtte op om det.

Hvis du har kommentarer eller ønsker at høre mere om fjerndeltagelsen, er du meget velkommen til at kontakte os:

Ole Mygind, MarselisborgCentret, E-mail: ole.mygind@stab.rm.dk | tlf. 7841 4468
Maya Nyborg, Danske Patienter, mn@danskepatienter.dk | tlf. 33 41 47 59   

Tilmelding kan ske her

Høring om rehabilitering

30/11-12: Folketingets Socialudvalg afholder åben høring om rehabilitering torsdag d. 6. dec. 12 kl. 13-16 i Landstingssalen på Christiansborg.
Formålet med høring er, at belyse betydningen af at skabe en koordinerende rehabiliteringsindsats for de borgere, der har problemer på tværs af sundheds-, beskæftigelses- og socialområdet samt sætte fokus på, hvad der skal til for at realisere den. Samtidig inddrages også de positive erfaringer, enkelte kommuner allerede har med en rehabiliterende tilgang. Tilmelding til høringen kan foretages via nyheden på Folketingets hjemmeside, hvor der også er yderligere oplysninger om høringen. Tilmeldingsfristen er fredag den 30. november. 

 

4,5 millioner til forskning i apopleksipatienter

05-09-2012: Regionsrådet har bevilget 4,5 millioner kroner til forskning i rehabilitering og sundhedstjenesteforskning af patienter med apopleksi (blodprop eller blødning i hjernen). Professor, overlæge Claus Vinther Nielsen fra CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling bliver tovholder på forskningsprogrammet, der over de næste tre år udmøntes i konkrete projekter. Læs mere om forskningsprogrammet i apopleksipatienter her 

 

Tildeling af rehabiliteringsprisen 2012

Centerleder Kirsten Slumstrup, Socialpsykiatrisk Center, takker for prisen. Foto Ole Mygind

I forbindelse med den 5 nationale rehabiliteringskonference i Nyborg den 30. oktober 2012 overrakte Formand for Rehabiliteringsforum Danmark Gunner Gamborg Helsefondens og Rehabiliteringsforum Dk’s rehabiliteringspris for 3. gang.

I 2012 gik prisen til Psykiatriens Hus i Silkeborg.
Prisen, der består af en gave og et økonomisk skulderklap på kr. 10.000,- blev modtaget af et medlem af ledelsen i Psykiatriens Hus, nemlig Centerleder for Socialpsykiatrisk Center, Kirsten Slumstrup.


Herunder fremgår i stikordsform elementer fra indstillingen, der med-virkede til at Psykiatriens Hus blev årets modtager af rehabiliterings-prisen:
Psykiatriens Hus
• Nedbryder barrierer på tværs af sektorer og kommunale for-valtnings- og lovmæssige indsatser.
• Udviser en vilje til at ville noget andet.
• Etablerer gode fysiske rammer.
• Yder en rehabiliterende helhedsindsats med fokus på borgerens hverdagsliv, muligheder og behov.
• Udviser gensidig respekt for og forståelse af sektorernes forskellige vilkår, ledelse og styringsprincipper.
• Arbejder seriøst med innovative processer i det tværsektorielle samarbejde.
• Opfordres til endnu mere inddragelse og intensivering af borgerperspektivet, herunder øget evalueringsmæssig fokus på inddragelse af pårørende i målsætningsprocesserne.

 

4,5 millioner til forskning i apopleksipatienter

05-09-2012: Regionsrådet har bevilget 4,5 millioner kroner til forskning i rehabilitering og sundhedstjenesteforskning af patienter med apopleksi (blodprop eller blødning i hjernen).

Ledelsesforum for samarbejdet imellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland, også kaldet LUR, har netop godkendt forskningsprogrammet, der får professor, overlæge Claus Vinther Nielsen fra CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling som tovholder. Forskningsprogrammet skal udmøntes i konkrete projekter over de næste 3 år.

Formålet er: 

  • At finde de bedst egnede redskaber til at vurdere og følge funktionsevnen hos apopleksipatienter for at vurdere deres behov for rehabilitering
  • At analysere udviklingen og implementeringen af en ny apopleksiplan
  • At udvikle et redskab til at måle apopleksipatienter og deres pårørendes erfaringer med behandling og rehabilitering.

Læs mere forskningsprogrammerne i Region Midtjylland her

 

Tættere bånd til Aarhus Universitet

Seneste nyhedsbrev: En ny samarbejdsaftale på sundhedsområdet mellem Region Midtjylland og Health på Aarhus Universitet intensiverer forskningen på blandt andet MarselisborgCentret. Læs mere om den, om et nyt samarbejdsinitiativ på MarselisborgCentret og tilmeld dig den årlige rehabiliteringskonference her

 

Professorat på MarselisborgCentret

Nyhedsbrev nr. 24, 28/03-2012: Afdelingsleder for MarselisborgCentrets Forsknings- og udviklingsfunktion, Claus Vinther Nielsen, er tiltrådt et professorat i Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering. Læs mere om hans tiltrædelsesforelæsningen, to store rehabiliteringskonferencer og nye temadage i Nyhedsbrevet, der også rummer artikler om temaer som unges spisevaner, rehabilitering af ryglidelser og kræftrehabiliering. Klik her

 

Funktionsevne hos børn med CP

30-01-2012: Ved at anvende ICF-CY som redskab fik personalet i en centerbørnehave mulighed for at arbejde på tværs af fag og at diskutere barnets færdigheder og funktioner. Det gav en bedre viden om barnet og en oplevelse af øget faglighed. Udviklingskonsulenterne Hanne Melchiorsen og Helle Østergaard samt forskningsleder Claus Vinther Nielsen har netop offentliggjort erfaringer og resultater fra projektet i denne artikel i Fysioterapeuten.

Ny lærebog i klinisk socialmedicin og rehabilitering

Nyhedsbrev 07-12-11: Den nye lærebog er blevet til gennem et samarbejde mellem universiteterne og de klinisk socialmedicinske enheder i København, Århus og Odense. Redaktionsgruppen består af: Britt Toftgaard Jensen, Jens Modvig og Claus Vinther Nielsen. Bogen forklarer lægens hverdag, hvor der skabes sammenhæng mellem offentlige sketorer. Der gennemgåes en lang række problemstillinger med udgangspunkt i tværfagligheden som vej til problemløsningen.
Læs mere om bogen i det seneste nyhedsbrev, hvor du bl.a. også kan læse om temadage om rehabilitering, den 2. Nordisk konference om arbejdsrettet rehabilitering og støtte fra Helsefonden til ph.d.projekt om børns sociale relationer under kræftbehandling.

 

MarselisborgCentret  P. P. Ørums Gade 11  DK - 8000 Århus C  Tlf.: (+45) 7841 4400   Fax: (+45) 7841 4459