Marselisborgcentrets logo
MarselisborgCentret
Rehabilitering
ICF
Nyheder
Pressemeddelelser
Hverdagsrehabilitering
Presset af loven
Alene med skam
Kortere sygemelding
Udenfor nummer
Mangler koster
Vejen til et værdigt liv for traumatiserede flygtninge
Allergien koster
Cool at spise sundt
Genvinder livskvalitet
Succes i naturen
Institutioner & ICF
Set i et kalejdoskop
Ryk for rygpatienter
Tilbud for kræftramte
Kommunal rehab
En rød tråd
Autismekonference
Autisme-tilbud
8 mio til kræftrehab
Bedste badevand
Muskelsvind
Bedre rehabilitering
ICF-vejledningen
Rehab i kommunerne
Hvidbogen om rehab
Høringssvar
Nyhedsarkiv
Presserum
Forskning & Udvikling
Kompetenceudvikling
Arrangementer
Kontakt os
_layout_spacer
Søg på sitet
Fagligt nyhedsbrev
Publikationer
Litteratur links
Tilgængelighed
In English
_layout_spacer

Printvenlig version


Uklare love om rehabilitering sætter sårbare borgere i klemme

10-11-2011: - Når nu kræftsygdommen ikke kunne tage mit liv, så kunne hun, fortæller en kvinde på 47 år om sagsbehandleren i jobcentret. I 2007 fik kvinden konstateret brystkræft og i stedet for at koncentrere sin energi på rehabiliteringen efter kræftsygdommen, måtte kvinden kæmpe mod kommunen for at forsvare familiens økonomiske situation.

Kvindens historie er blot en af de 71 andre, der er grundlaget for bogen: Udfordringer til rehabilitering i Danmark, der blev offentliggjort i går på Fjerde danske rehabiliteringskonference på Hotel Nyborg Strand. Bogen er en opsamling og perspektivering af de store knaster, der er i rehabilitering i dag. 60 personer fra ca. 50 forskellige offentlige og private organisationer – herunder brugerorganisationer – har været medforfattere, og bag projektet står Rehabiliteringsforum Danmark og MarselisborgCentret med støtte fra Sygekassernes Helsefond.

Offentligt pres på syge
En af konklusionerne i bogen Udfordringer til rehabilitering i Danmark er, at rehabiliteringen i dag rummer alt for mange uklarheder. Det betyder, at mange borgere med rehabiliteringsbehov er afhængig af den enkelte kommunes politiske og økonomiske tilgang, og af forvaltningens og jobcentrenes tolkning.

- Der er selvfølgelig stor fornuft i, at kommunerne forsøger at gøre borgerne mest muligt uafhængige af offentlige ydelser, f.eks. dagpengesystemet. Målet er jo at leve et selvstændigt og meningsfuldt liv. Men presses borgeren midt i et sygdomsforløb på en helt forkert måde, så risikerer vi, det stik modsatte – nemlig at sende borgeren over i en varig offentlig forsørgelse. Den form for ineffektiv kassetænkning er hverken til borgerens eller samfundets gavn, selvom den måske til punkt og prikke følger lovgivningens rammer, fortæller MarselisborgCentrets projektleder Bjarne Rose Hjortbak, der også er udviklingskonsulent for CFK, Folkesundhed og Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland, og fortsætter:

- Borgernes rettigheder til rehabilitering, skal ikke kun formuleres i hensigtserklæringer. Rehabilitering og hele begrebet bag skal gøres tydelig og gøres til en selvstændig del af dansk lovgivning, hvis vi vil tage vare på retssikkerheden for sårbare borgere, der i kraft af handicap eller sygdomsforløb har brug for en rehabiliteringsindsats.

Økonomi frem for etik
Ifølge bogen Udfordringer til rehabilitering i Danmark er rehabilitering i dag noget, som såvel borgere som fagfolk må kæmpe for. Borgerne får nemlig ikke automatisk støtte til en helhedsorienteret indsats, der rehabiliterer dem til aktive medborgere igen.

- Økonomi og politiske styringsidealer har fået forrang på bekostning af faglig viden, etik og jura, og derfor får sårbare borgere ikke altid gavn af de gode politiske intensioner om rehabilitering, fortæller projektleder Bjarne Rose Hjortbak, MarselisborgCentret.

Han mener derfor, at politikerne på Christiansborg bør overveje at lave en rehabiliteringslov i stil med Norges, så der bliver afsat ressourcer til rehabilitering. Sker det ikke vil en økonomisk presset kommune have let ved at tilsidesætte borgernes rehabiliteringsbehov.

Den faglige udfordring
Af publikationen fremgår det dog, at lovgivningen ikke er det eneste problem. Rehabilitering kræver bl.a. også, at de fagfolk, der er involverede i rehabiliteringen, ved hvad det betyder og er klædt ordentlig på til at inddrage borgerne i rehabiliteringsforløbet.

Gunner Gamborg, formand for Rehabiliteringsforum Danmark, der står bag netværksarbejdet udtaler at:

- Lovgivningen udgør kun én af udfordringerne. Rehabilitering skal være en naturlig del af et sammenhængende forløb, når borgeren har brug for både behandling og genoptræning. Vi skal alle medvirke til at skabe viden og rammer, så fagfolk af alle slags får rehabilitering ind under huden, og det virkelig skal batte noget!

Fakta

  • Bogen Udfordringer til rehabilitering i Danmark er et af resultaterne i et toårigt projekt, som Rehabiliteringsforum Danmark og MarselisborgCentret har gennemført med støtte fra Sygekassernes Helsefond i 2010-2011.
  • Omkring 100 personer fra næsten lige så mange forskellige organisationer har bidraget undervejs i hele projektet, mens 60 personer fra ca. 50 forskellige offentlige og private organisationer – herunder brugerorganisationer – har været medforfattere på bogen: Udfordringer til rehabilitering i Danmark
  • Bogen Udfordringer til rehabilitering i Danmark introduceres på Fjerde danske rehabiliteringskonference på Hotel Nyborg Strand den 9. november. Læs mere om konferencen her: http://www.rehabiliteringsforum.dk/index.php?id=127

For yderligere information kontakt: 

  • Formand for Rehabiliteringsforum Danmark, Gunner Gamborg, Ergoterapeutforeningen, Mobil 53364901,  Email gg@etf.dk
  • Projektleder for MarselisborgCentret Bjarne Rose Hjortbak, ph.d. stud., cand. scient. soc. og sygeplejerske, og udviklingskonsulent for CFK, Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland: Tlf: 8949 1225, mobil: 2674 5614, E-mail: Bjarne.Hjortbak@stab.rm.dk
MarselisborgCentret  P. P. Ørums Gade 11  DK - 8000 Århus C  Tlf.: (+45) 7841 4400   Fax: (+45) 7841 4459