Marselisborgcentrets logo
MarselisborgCentret
Rehabilitering
ICF
Nyheder
Forskning & Udvikling
Kompetenceudvikling
Arrangementer
Kontakt os
_layout_spacer
Søg på sitet
Fagligt nyhedsbrev
Publikationer
Litteratur links
Tilgængelighed
In English
_layout_spacer

Printvenlig version


Rehabilitering - vejen til et selvstændigt og meningsfyldt liv

Rehabilitering med udgangspunkt i borgeren

Rehabilitering handler om at give mennesker med nedsat funktionsevne de samme muligheder, som alle andre har. Ikke kun gennem fysisk genoptræning, også gennem fokus på social deltagelse.

I Danmark indgår begrebet i den nye strukturreform. Det skaber mange udfordringer i at gennemføre et optimalt behandlingsforløb, der rækker ud over hospitalsopholdet. Derfor har MarselisborgCentrets udviklingsfunktion udviklet Det Gode Rehabiliteringsforløb, der bygger på begrebet funktionsevne - defineret ud fra WHO's International Classification of Functioning (ICF) - og samtidig har til formål at omsætte begrebet rehabilitering til praksis.

Rehabilitering defineres som "en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfyldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats.”  

Citatet stammer fra: ”Rehabilitering i Danmark – Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet", MarselisborgCentret 2004. MarselisborgCentret, Rehabiliteringsforum Danmark og en række organisationer har udarbejdet hvidbogen, der udvikler og afklarer rehabiliteringsbegrebet.

 

MarselisborgCentret  P. P. Ørums Gade 11  DK - 8000 Århus C  Tlf.: (+45) 7841 4400   Fax: (+45) 7841 4459